Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρων Basic

Αρ. Δικηγόρων:

240 €
Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρων Plus

Αρ. Δικηγόρων:

327 €
Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης (Για δικηγόρους)

Ο δικηγόρος πρέπει να κατέχει επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για να ασκήσει το επάγγελμα του ενώ παράλληλα οφείλει να διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του.

Όροι και Προϋποθέσεις | Πολιτική Ασφαλείας | Πολιτική Ακύρωσης

Cyprus insurances, Cyprus car insurance, Cyprus home insurance, Cyprus medical insurance, Cyprus travel insurance     © 2018. All rights reserved. Designed and developed by mmVirtual